Raad van Toezicht – Raad van Advies

Het toezichthoudende orgaan van onze stichting is de Raad van Toezicht. Dit orgaan heeft in de besturing van de rechtspersoon de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de rechtspersoon zoals die door het bestuur wordt verwerkelijkt.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:
Arjen Koostra
Esther Moesker
Saskia de Graaf

De Raad van Advies adviseert de directeur-bestuurder desgevraagd en bestaat uit zorgverleners uit de eerstelijn en het sociaal domein.

Onze Raad van Advies bestaat uit:
Jelle Eijzenga
Klaske Lyklema
Peter Horsthuis
Janske Poos
Janneke Ruijne
Henrieke Hofsteenge