Hoe we werken

Zorgvernieuwing die aansluit op de situatie in Friesland

Verandering en vernieuwing is soms lastig, kost tijd en vraagt betrokkenheid van alle partijen. Betrokkenheid van partijen bereiken we door oog te hebben voor de verschillende belangen. Multidisciplinair en onafhankelijk. We stellen slimme vragen gebruiken data, hebben kennis van de regio Friesland en hebben ervaring met het organiseren van zorg en zicht op beschikbare innovaties. Met een compleet plan van visie tot uitvoering zet je de juiste stappen op het juiste moment en daarmee win je bij de uitvoering veel tijd.

Ons uitgangspunt is dat de oplossing bijdraagt aan:

  • het verbeteren van de gezondheid van inwoners in Friesland
  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

Wij doen dit door middel van het inbrengen van kennis & advies en door projectbegeleiding.

Ons werkgebied

Het werkgebied van ROS Friesland is de provincie Friesland en waarbij een vijftal subregio’s onderkennen. Regionalisering is en blijft en blijft een belangrijke ontwikkeling, wij zijn dan ook op provinciaal/regionaal niveau actief alsook op subregionaal niveau waar we een uitstekend netwerk hebben binnen en rond de eerstelijn

Noordoost-Friesland

Bestaand uit de gemeenten Noardeast-Fryslân (voorheen Ferweradiel, Dongeradeel en Kollumerland), Ameland, Schiermonnikoog, Dantumadiel, en Tytsjerkstradiel.

Zuidoost-Friesland

Bestaand uit de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf.

Zuid-Friesland

Bestaand uit de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en De Fryske Marren.

Zuidwest-Friesland

Bestaand uit de gemeente Súdwest-Frylân.

Noordwest-Friesland

Bestaand uit de gemeenten Waadhoeke (voorheen Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt) Leeuwarden, Harlingen, Vlieland en Terschelling.