Interview Sandra Scherstra, directeur-bestuurder ROS Friesland

17 mei 2022

‘We zijn heel ambitieus in wat we kunnen doen voor Fryslân’

ROS Friesland is als allereerste lid toegetreden tot de Coöperatie DataFryslân. Directeur-bestuurder Sandra Scherstra vertelt waarom die stap logisch is.

ROS Friesland is een kennis- en expertisecentrum dat als adviesorganisatie meewerkt aan het bevorderen van samenwerking en innovatie tussen alle relevante partijen binnen en buiten de eerstelijnszorg (de zorg waar iedereen zonder verwijsbrief van de huisarts gebruik van kan maken). ROS Friesland adviseert op strategisch vlak en leidt projecten en programma’s. De organisatie staat daarbij voor vindingrake oplossingen, gericht op de gehele levenslijn van geboortezorg tot aan palliatieve zorg. Haar doel is om de zorg hoogwaardig, beschikbaar en betaalbaar te maken en te houden.

Om dit te bereiken behoren zorgdata tot de belangrijkste middelen die worden ingezet. Hiermee ontwikkelt ROS Friesland bijvoorbeeld wijk- en regioanalyses. Daardoor worden (toekomstige) knelpunten en kansen inzichtelijk gemaakt voor partijen zoals gemeenten en zorgaanbieders zodat de energie naar de goede onderwerpen gaat.

Sinds 2019 heeft ROS Friesland samen met zorgverzekeraar De Friesland regiobeelden ontwikkeld voor de verschillende regio’s in Friesland (een mooi voorbeeld vind je hier). De regio’s hebben toen gemerkt dat data erg belangrijk zijn voor samenwerkende partijen om gericht te werken aan toekomstbestendige zorg. Door vervolgens met regionale partners het gesprek over de data te voeren, vormen die een beeld van de gezamenlijke opgave. ROS Friesland ondersteunt samenwerkingsverbanden bij dit proces.

De ontwikkelingen in Fryslân hebben een ander karakter dan elders in Nederland. De problemen als gevolg van de vergrijzing zijn in Fryslân bijvoorbeeld groter en personeelstekorten groeien sneller. Friezen hebben over het algemeen een lager opleidingsniveau en een lager inkomen dan gemiddeld en maken minder gebruik van ziekenhuishulp, maar doen een groter beroep op eerstelijnszorg dan inwoners van andere provincies. Ofwel: voor de Friese situatie zijn Friese oplossingen nodig. “Wat zowel DataFryslân als wij gemeen hebben, is dat we als belangrijkste doel hebben om Fryslân op een hoger plan te krijgen”, zegt Sandra Scherstra.

“Daarvoor is vooral samenwerking nodig, kennisdeling en het zoeken naar datagedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.”

ROS Friesland en DataFryslân werken al een lange tijd samen, zoals bij de ontwikkeling van het Friese Venster voor thuiswonende ouderen. Daar heeft Ros Friesland de procesbegeleiding voor gedaan. De partners hadden behoefte aan een specifieke verdieping om de dialoog op een goede manier te voeren. Zij stelden daarbij de vraag: Wat hebben thuiswonende Friese ouderen nodig om zelfstandig oud te worden? In samenwerking met DataFryslân is dat verder onderzocht en zijn met en voor de regionale stakeholders een DataFryslân-/LAB en -/HUB georganiseerd. Omdat dit onderwerp nog steeds een zeer belangrijke rol speelt bij het ‘thuis ouder worden’ geven zij een vervolg aan het traject, in samenwerking met DataFryslân. Daarbij betrekken ze gemeentelijke bestuurders, woningbouwcorporaties en beleidsadviseurs op het gebied van wonen en zorg. Binnenkort wordt ook de component Wonen meegenomen in het traject, wat tot nog meer waardevolle informatie zal leiden.

Scherstra: “We zijn heel ambitieus in wat we kunnen doen voor Fryslân. Om onze maatschappelijke opgave te realiseren, zoeken we bewust de samenwerking met relevante partijen. Dit zijn partijen uit de eerste- en tweedelijnszorg maar ook partijen uit het sociale en ruimtelijke domein zoals DataFryslân. We hebben goed zicht op welke belangrijke partijen in Fryslan betrokken moeten worden bij een vraagstuk. Denk maar aan de ontwikkeling van huisvesting die het voor ouderen mogelijk moet maken om langer thuis te wonen die eerder genoemd is. Of neem de input van gemeentelijke bestuurders, die met een beleidsmatige blik naar de zorg kijken. Je hebt al die verschillende partijen nodig om kennis én data te delen, waarmee we inzichten kunnen verkrijgen en daarmee de relevante ontwikkelingen beter kunnen duiden.”

Naast de concrete projecten die ROS Friesland samen met DataFryslân vervult, staan er vele andere relevante onderwerpen op de agenda. “De leden van DataFryslân doen hun werkzaamheden daarbij niet alleen samen, maar ook met een community van partijen waarmee zij samenwerken – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties of ouderenorganisaties”, legt Scherstra uit. “Dat maakt het een goed platform om met zulke projecten het hele strategische veld van zowel de partijen binnen buiten de eerstelijnszorg in kaart te brengen. Dat is wat mij betreft essentieel voor een toekomstbestendig Fryslân. Dat wij nu als eerste partij lid zijn geworden van DataFryslân, is voor mij een mooie bevestiging van het partnerschap dat we al hebben!”

Eerdere zorggerelateerde DataFryslân-projecten:

https://www.datafriesland.nl/2022/04/14/fries-venster-thuiswonenende-ouderen/

https://www.youtube.com/watch?v=1wFlIUXXfjU
(= YouTube-uitzending van het Lab: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?)

Ga terug naar blogoverzicht