Nieuws

07-09-2017

Het recept voor e-health?

Rondom e-health heerst nog steeds handelingsverlegenheid. Bij welke patiënten past het wel of niet? Kun je dat van tevoren weten?  Veel zorgverleners zijn nog op zoek naar de antwoorden op dit soort vragen.  ROS Friesland ging in gesprek met…

Lees meer
21-08-2017

NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden

De bevolking in Nederland neemt nog steeds toe, zeker in de Randstad. Er zijn echter gebieden waar het tegenovergestelde het geval is. Dat zijn de zogeheten krimpregio’s en anticipeerregio’s. Dit zijn gebieden die kampen met snelle bevolkingsdaling…

Lees meer
17-08-2017

Online-programma’s gericht op zelfhulp

Er is tegenwoordig een groot aanbod van online-programma's gericht op zelfhulp. Om eenieder hierin weg te wijzen, heeft mentaalvitaal.nl een overzicht samengesteld. In dit overzicht zijn veel apps, tools en programma's te vinden. Onlangs zijn er 12…

Lees meer
14-08-2017

Wachtkamerfilmpje voor laaggeletterde mensen

Veel mensen vertellen niet aan hun huisarts dat ze laaggeletterd zijn. Dit blijkt een te grote drempel. Het Utrechts Fonds Achterstandswijken heeft een filmpje gemaakt voor het wachtkamerscherm om deze drempel weg te nemen.
2,5 miljoen…

Lees meer
10-08-2017

GGDAppStore: groot aanbod van betrouwbare gezondheidsapps

Er is sprake van een wildgroei aan gezondheidsapps. Er zijn al zo’n 100.000 apps die beweren de gezondheid te bevorderen en bijna dagelijks komen er nieuwe bij. Er is kennelijk ook behoefte aan, gezien het toenemende gebruik van consumenten. Hoe kun…

Lees meer
31-07-2017

Provinciale afspraken rond toerusting POH-GGZ jeugd

Het is de uitdrukkelijke wens van de aanwezigen om zoveel mogelijk provinciaal af te spreken, zodat wordt voorkomen dat het wiel vaker dan één keer uitgevonden hoeft te worden.Donderdag 29 juni kwamen op uitnodiging van ROS Friesland…

Lees meer
27-07-2017

Werksessie Positieve gezondheid

Vindt u ook dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte? Wilt u persoonsgerichter gaan werken? Volg dan een werksessie Positieve Gezondheid!
Lees meer door hieronder op de afbeelding te klikken.

Lees meer
17-07-2017

Succesvolle eerste training ´zorg in eigen hand´!

Coachende vaardigheden bij (allochtone en/of autochtone) laaggeletterden met een chronische aandoening
 
Zorgverleners zijn zich nog onvoldoende bewust van (de effecten van) laaggeletterdheid. In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen…

Lees meer
17-07-2017

Verandering van blikrichting in de GGZ-zorg?

Terugblik en vooruitblik na de stelselwijziging
 
Is er een reden om 3,5 jaar na een verandering terug te blikken en daaruit lijnen te trekken naar de nabije toekomst? Nou, 3,5 jaar is natuurlijk geen mooi rond getal. Maar ik doe het…

Lees meer
04-07-2017

Alles over basis-GGZ en praktijkondersteuner GGZ

De verschuiving van patiënten van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg naar lichtere GGZ dichtbij huis moet bijdragen aan een betaalbare GGZ, kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen toegankelijk. Dat was de basis voor de stelselwijziging…

Lees meer
04-07-2017

Beter Oud met Nelli Cooman en Willem Reimers

Organisaties en ambassadeurs bundelen krachten in BeterOud
‘Het bewustzijn aanwakkeren over ouder worden, en dat mensen daar ook naar handelen. Om ouderen in staat te stellen hun leven zo voort te zetten, zoals zij dat zelf willen. Dat willen…

Lees meer
22-06-2017

RVS: Start dialoog over wat goede zorg is

Is bewezen zorg altijd goede zorg? In de zorg wordt daar vaak wel vanuit gegaan. In het pas uitgebrachte rapport ‘Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de praktijk’, neemt de Raad voor de Volksgezondheid (RVS)…

Lees meer
19-06-2017

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover vorige week een zorgakkoord gesloten met minister Schippers van VWS. Een andere belangrijke uitkomst is…

Lees meer
22-05-2017

Nuchter over gewicht: Friese gemeenten voor gezond gewicht

Als Friese gemeenten, GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân hebben we onder de naam 'Nuchter over gewicht' de handen ineen geslagen. Samen willen we er voor zorgen dat het aantal Friese jongeren met een gezond gewicht de komende jaren weer zal…

Lees meer
22-05-2017

Dokter Doeke in gesprek met buurt- en welzijnswerkers

De zorg kan volgens dokter Doeke soms net een flipperkast zijn: een patiënt spreekt meerdere zorgverleners of specialisten en bij ieder bezoek aan verschillende zorgverleners krijgt de patiënt weer nieuwe of andere informatie, waardoor de patiënt…

Lees meer
22-05-2017

Burgerinitiatieven en de toekomst van de zorg

In de zorg ontstaan door de decentralisaties, de technologische mogelijkheden, de noodzaak tot kostenbeheersing, en de wensen van patiënten steeds meer initiatieven om de zorg dichtbij huis te organiseren. Voorbeelden zijn kleinschalige woonvormen…

Lees meer
18-05-2017

Tweedaagse cursus positieve psychologie

Op vrijdag 29 september en vrijdag 10 november 2017 vindt de tweedaagse cursus Positieve Psychologie plaats in Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk-De Bult. Deze cursus is voor eerstelijns en GZ-psychologen, (klinisch-)psychologen.
In deze…

Lees meer
24-04-2017

Consultatie in de ggz, hoe doe je dat?

Op dinsdagavond 6 juni 2017 is er opnieuw een werksessie over hoe u als huisartsenpraktijk consultatie in kunt zetten voor patiënten met ggz-problematiek. U leert meer over consultatie bij ggz-problematiek waar u op dat moment als huisarts even niet…

Lees meer
18-04-2017

UITNODIGING training 'Zorg in eigen Hand'

Graag nodigen wij u uit voor de training ‘Zorg in eigen hand’ op donderdag 1 en donderdag 29 juni 2017 van 15.00 tot 19.30 uur in Gezondheidscentrum De Zwaaij te Leeuwarden.
Bij deze training zijn alle eerstelijnszorgverleners die contact…

Lees meer
06-04-2017

Congres ‘bewegen op recept’

Bent u huisarts of POH? Op vrijdag 9 juni 2017 vindt er een congres plaats over ‘bewegen op recept’, georganiseerd door kaderhuisarts Igor Monzón. Het congres is in Den Bosch bij Maaspoort Sports & Events. Er worden workshops gegeven en er…

Lees meer
06-04-2017

Overdracht patiënt in GGZ vereenvoudigd

Sinds 1 april 2017 is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en vice versa. Een melding van en aan de huisarts volstaat nu. Dit moet de…

Lees meer
06-04-2017

Terugblik Symposium 'In vertrouwde handen' 16 maart

Het symposium op 16 maart van Ligare met het onderwerp “In vertrouwde handen” is erg goed bezocht en in de middagpauze werd in de zon op het terras uitgebreid genetwerkt.  
De dagvoorzitter Marja Fuchs ( programma manager strategie en…

Lees meer
28-03-2017

Van data woud naar data goud – 2


Er komt steeds meer data over eerstelijnszorg digitaal beschikbaar voor zorgverleners. Waar zorginstellingen veel met data-analyses doen, wordt dit nog niet zodanig benut door eerstelijnszorgverleners.Hoe u als zorgverlener, in 8 stappen zelf…

Lees meer
23-03-2017

Financiën voor onderzoek wandelen in de eerste lijn

‘Groen wandelen in de praktijk’ is een initiatief om wandelen met de huisarts of fysiotherapeut te stimuleren en te ondersteunen met een financiële vergoeding. Het initiatief is afkomstig van enkele mensen die zich al jaren bezig houden met het…

Lees meer
16-03-2017

Informatiekaart palliatieve zorg

Het ministerie van VWS heeft de Informatiekaart palliatieve zorg vernieuwd. Met als uitgangspunt dat mensen moeten kunnen overlijden op de plek van hun voorkeur. Dat betekent dat in elk domein voldoende zorg snel geregeld moet kunnen worden. Ook als…

Lees meer
16-03-2017

Nieuwsbrief Friese Huisartsenkring over GGZ

Van de kaderhuisarts GGZ, Ietje de Vries, ontvingen wij een special van de Friese Huisartsenkring over GGZ. Zoals u weet werkt ROS Friesland nauw samen met Kring en kaderhuisarts. Wij brengen deze nieuwsbrief graag onder uw aandacht.

Lees meer
13-03-2017

Zorg aan onverzekerden vanaf nu te declareren via CAK

Per 1 maart 2017 is er een nieuwe subsidieregeling in gang gezet om de onverzekerdenproblematiek aan te pakken onder mensen die verzekeringsplichtig zijn. Zorgaanbieders die binnen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg vallen kunnen hun kosten voor…

Lees meer
27-02-2017

Start nu uw eigen PaTz(Palliatieve Thuiszorg)-groep!

Afgelopen jaar zijn er in het kader van het PaTz-project drie PaTz-groepen gestart in Friesland. Op basis van de positieve ervaringen van huisartsen en wijkverpleegkundigen streeft ROS Friesland er komend jaar naar het aantal PaTz groepen in…

Lees meer
22-02-2017

Ook adviseurs ROS Friesland ‘Triple Aim’ geschoold

ROS adviseurs hebben het afgelopen jaar een intensief Triple Aim programma van het JVEI gevolgd. Dankzij deze scholing (uniek en enig in zijn soort in Nederland) zijn deze ROS adviseurs gevormd tot Triple Aim adviseurs. Zij vormen een netwerk met…

Lees meer
22-02-2017

uitnodiging: Eindsymposium IWP eHealth & Serious Gaming

Het lectoraat ‘iHuman | Welzijn Zorg Digitaal’ van de NHL Hogeschool kent sinds 2013 een innovatiewerkplaats rond het thema ‘eHealth en Serious gaming’. Na een periode van 4 jaar is dit project tot een einde gekomen. Ter afsluiting van deze…

Lees meer
22-02-2017

Scholingen chronische pijn door Transcare

Transcare biedt de komende tijd een tweetal multidisciplinaire scholingen voor de eerstelijn aan op gebied van chronische pijn.

- pijneducatie in de praktijk te Drachten
- masterclass graded exposure & graded activity te…

Lees meer
21-02-2017

Geslaagde nascholing SOLK /chronische pijn

Voor de vijfde keer organiseerden de vrijgevestigde GZ-psychologen in Friesland (Psyzorg Fryslân) met de Friese huisartsen hun tweejaarlijkse gezamenlijke nascholing. ROS Friesland ondersteunde hierbij.
Het onderwerp SOLK/chronische pijn lag…

Lees meer