Werkwijze

We geven advies en begeleiding, kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers.

Intakegesprek
Onze werkzaamheden beginnen altijd met een intakegesprek. We nemen uw vraag door en kijken welke bijdrage we kunnen leveren. We doen een voorstel en op basis daarvan gaan we samen aan de slag.

Kosten
Voor eerstelijnszorgverleners kunnen onze diensten veelal gefinancierd worden uit de ondersteuningsgelden van het ministerie van VWS. Voor deze diensten brengen we geen kosten in rekening. Aan de inzet van ROS Friesland die buiten het doel van de ondersteuningsgelden valt, zijn wel kosten verbonden. We bespreken dit met u in het begin van het traject en brengen eventuele kosten inzichtelijk via een offerte. Het intakegesprek is altijd kosteloos, neem dus gerust contact met ons op.

Op onze diensten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing.

Klachten- en complimentenregeling
Heeft u een klacht of compliment? We hanteren een klachtenregeling die is vastgesteld door het ROS-netwerk. Download de klachtenregeling.

Meer informatie?
Onze medewerkers vertellen u graag meer over onze werkwijze. Elke regio heeft een eigen regioadviseur.