RvT en RvA

ROS Friesland is een stichting en heeft een Raad van Toezicht model

Samenstelling Raad van Toezicht
F. Nicolai, voorzitter
E. Reitsma
B. van der Ven
I. Scholing
D. Kronemeijer-de Boer

De Raad van Advies kan de directeur/bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. De raad bestaat uit zorgverleners uit de eerstelijn met een onafhankelijke voorzitter.

Samenstelling van de Raad van Advies
L. Buwalda, voorzitter 
R. Bosma-Grote Beverborg
E. J. den Drijver
E. Leenman
J. Reitsma-Lutjes
H. Salverda
G.J.T. Venema-v.d. Velden
M. de Boois
P. de Roos