Tryntsje Haga

‘Elkaar leren kennen en beter samenwerken is noodzakelijk om uiteindelijk goede en betaalbare zorg in de buurt te realiseren’

Het is voor mij de uitdaging om mensen met elkaar in contact te brengen, ervoor te zorgen dat de handen sneller ineengeslagen worden en dat er resultaten behaald worden.

Daarom werk ik sinds april 2013 met veel plezier bij ROS Friesland. Na mijn studie sociologie en mijn baan als beleidsmedewerker bij een aantal gemeenten, wilde ik me meer specialiseren richting de gezondheidszorg en heb de stap  naar het adviesvak gezet. Ik houd me graag bezig met groepsprocessen en ben in staat om snel de verbinding tussen zorg en welzijn te leggen. Het verbeteren van de gezondheidszorg blijft een continue proces waar ik graag een bijdrage aan lever.

Voor goede en betaalbare zorg is mijn boodschap: leer elkaar kennen en werk samen! Het is noodzakelijk dat er regionaal betere afstemming plaatsvindt en daarin speel ik graag een rol. Het komt namelijk nog veel te vaak voor dat er onbekendheid en onwetendheid is over elkaars inzet en werkzaamheden. Ik vind het daarbij erg belangrijk dat de juiste belangen voorop staan, de burger moet er uiteindelijk beter van worden. Laten we vooral de zorg op de juiste plek geven en proberen te voorkomen dat er onnodige ‘dubbelingen’ plaatsvinden.