Landelijk ROS-netwerk

In 2005 is door het Ministerie van VWS de oprichting van Regionale Ondersteunings Structuren (ROS’en) mogelijk gemaakt om een duidelijker onderscheid aan te brengen tussen belangenbehartiging en ondersteuning. Hierbij kwam ook de ‘multidisciplinaire samenwerking’ centraal te staan.

Voor deze maatschappelijk opdracht ontvangen ROS’en financiering vanuit het beleidsregel
‘regionale ondersteuning’. De ROS’en hebben hiermee regionaal de taak om vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren.

Vanaf de start zijn de ROS’en bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking. Proactief, doelgericht, bevlogen en bekwaam. De zeventien ROS’en voelen zich thuis in de turbulentie van de gezondheidszorg en hebben zich verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor nog meer uitwisseling en daadkracht.

De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn. Daarnaast is ROS Friesland onderdeel van de Coöperatieve basiszorg in de buurt (CBB), met deze organisatie zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op samenhangende zorg in de buurt.